Innføring i Industriell Digitalisering (Industri 4.0)

Status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Innføringskurs innen Industriell Digitalisering (ID) som e-læring.

Kurset inneholder tema som er relevante for den digitale utviklingen i industrien, ofte omtalt som Industri 4.0. Gjennomføringen av kurset gjøres etter en «omvendt klasserom» modell. Fagstoffet formidles gjennom e-læringsteknologier, blant annet videoer produsert i fagskolens dedikerte ID laboratorium.

Studentene skal i tillegg arbeide med digital oppgaveløsning og prosjektarbeid. Underveis gis det veiledning og oppfølging av fagskolens pedagoger via konferanseløsningen Teams.

Kursets hovedmålgruppe fagarbeidere og tekniske funksjonærer. Selve kursgjennomføringen tar fire uker (på full tid) og avsluttes med utstedelse av kompetansebevis.

Mer informasjon om kurset: